Kort #18503 Stockholm Biträdes-förening

Stockholm Biträdes-förening Stockholm

Biträdes-förening i Stockholm till missionsverkets befrämjande 
(1840-talet)

Teol. 
Sällsk. 
Mission

Information

Kortnr:
18503
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Biträdes-förening i Stockholm till missionsverkets befrämjande
(1840-talet)

Teol.
Sällsk.
Mission

Signum:
Teol. Sällsk. Mission
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB