Kort #19015 Strömrensningsbolag och föreningar

Strömrensningsbolag och föreningar Strömrensningsbolag och föreningar

Obs: Gäller endast större vattendrag, där timmerflottning äger rum.

Bol. 
Flottning och strömrens.

Strömrensning 
Se även:
Allm. arbeten
Sjösänkningar och strömrensningar

Information

Kortnr:
19015
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Strömrensningsbolag och föreningar

Obs: Gäller endast större vattendrag, där timmerflottning äger rum.

Bol.
Flottning och strömrens.

Strömrensning
Se även:
Allm. arbeten
Sjösänkningar och strömrensningar

Signum:
Bol. Flottning och strömrens.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB