Kort #18315 Stewartsföreningen, Svenska

Stewartsföreningen, Svenska Stewartsföreningen, Svenska

(ansluten till TCO!)

Polit. ekon. 
Arb. -fören.

borde alltså vara: Polit. ekon. Allm. Sällsk,

Information

Kortnr:
18315
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stewartsföreningen, Svenska

(ansluten till TCO!)

Polit. ekon.
Arb. -fören.

borde alltså vara: Polit. ekon. Allm. Sällsk,

Signum:
Polit. ekon. Arb. -fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB