Kort #18815 Stockholms spårvägars tjänstemannaförbund

Stockholms spårvägars tjänstemannaförbund Stockholms spårvägars tjänstemannaförbund med sina underavd.

[buss-] ban- o. maskinbefälsavd., kontorsavd., trafikbefälsavd.,  (anslutet sedan 1. 4. 1937 till Sv. Kommunaltjänstemannaförbundet)

Förvaltn. 
Kommun 
Sällsk. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18815
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms spårvägars tjänstemannaförbund med sina underavd.

[buss-] ban- o. maskinbefälsavd., kontorsavd., trafikbefälsavd., (anslutet sedan 1. 4. 1937 till Sv. Kommunaltjänstemannaförbundet)

Förvaltn.
Kommun
Sällsk.
Stockholm

Signum:
Förvaltn. Kommun Sällsk. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB