Kort #18463 Stockholm. Allhelgonakyrkan

Stockholm. Allhelgonakyrkan Stockholm. Allhelgonakyrkan

[tillhör statskyrkan]

Förvaltn. 
Eckl. 
Församl.

Information

Kortnr:
18463
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm. Allhelgonakyrkan

[tillhör statskyrkan]

Förvaltn.
Eckl.
Församl.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Församl.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB