Kort #18847 Stockholm Studiehem för kvinnlig ungdom

Stockholm Studiehem för kvinnlig ungdom Stockholm 

Studiehem för kvinnlig ungdom

Polit. ekon. 
Välgör. Sällsk.

Information

Kortnr:
18847
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Studiehem för kvinnlig ungdom

Polit. ekon.
Välgör. Sällsk.

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB