Kort #18738 Stockholms parkettläggarefackförening

Stockholms parkettläggarefackförening Stockholms parkettläggarefackförening

- 1948 se: Svenska byggnadsträarbetareförbundet. Avd. 36. Stockholm	

Polit. ekon. 
Arb. -fören. 
Allm.

1949 - se: Svenska byggnadsarbetareförbundet. Avd. 209. Stockholm

Do.

Information

Kortnr:
18738
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms parkettläggarefackförening

- 1948 se: Svenska byggnadsträarbetareförbundet. Avd. 36. Stockholm

Polit. ekon.
Arb. -fören.
Allm.

1949 - se: Svenska byggnadsarbetareförbundet. Avd. 209. Stockholm

Do.

Signum:
Polit. ekon. Arb. -fören. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB