Kort #18197 Statsarbeten

Statsarbeten Statsarbeten

Förvaltn. Soc. 1921-

Södra Sveriges statsarbeten (Statsarbeten) är en under Statens arbetslöshetskommission lydande statlig institution med uppgift att genom anordnande av nödhjälpsarbeten bereda arbetstillfällen for oförvållat arbetslösa arbetare, vilka i öppna arbetsmarknaden icke kunna erhålla arbete.

(1921)

Information

Kortnr:
18197
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsarbeten

Förvaltn. Soc. 1921-

Södra Sveriges statsarbeten (Statsarbeten) är en under Statens arbetslöshetskommission lydande statlig institution med uppgift att genom anordnande av nödhjälpsarbeten bereda arbetstillfällen for oförvållat arbetslösa arbetare, vilka i öppna arbetsmarknaden icke kunna erhålla arbete.

(1921)

Signum:
Förvaltn. Soc. 1921-
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB