Kort #18505 Stockholm. Blasieholmskyrkan

Stockholm. Blasieholmskyrkan Stockholm. Blasieholmskyrkan 

(tillhör Evangeliska fosterlandsstiftelsen). 
Byggdes I865 - 67 för insamlade medel. 
Är ej territorialförsamling; för inga civila längder. 
Direktionen supplerar sig själv och tillsätter präst.

Minneslistan:
Gudstjänstturer:

Förvaltn. 
Eckl. 
Församl. 
Stockholm

Kat. tr. på Kyrkohist. Sv.

Information

Kortnr:
18505
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm. Blasieholmskyrkan

(tillhör Evangeliska fosterlandsstiftelsen).
Byggdes I865 - 67 för insamlade medel.
Är ej territorialförsamling; för inga civila längder.
Direktionen supplerar sig själv och tillsätter präst.

Minneslistan:
Gudstjänstturer:

Förvaltn.
Eckl.
Församl.
Stockholm

Kat. tr. på Kyrkohist. Sv.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Församl. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB