Kort #18588 Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj

Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj

Krigsväs. 
Sällsk. 
[Lokala]

Information

Kortnr:
18588
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms frivilliga motorbåtsflottilj

Krigsväs.
Sällsk.
[Lokala]

Signum:
Krigsväs. Sällsk. [Lokala]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB