Kort #18434 Stilmönster

Stilmönster Stilmönster  [för kläder]

Teknol. 
Vävn.

Information

Kortnr:
18434
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stilmönster [för kläder]

Teknol.
Vävn.

Signum:
Teknol. Vävn.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB