Kort #19066 Studieförbunden

Studieförbunden "Studieförbunden"

F.o.m. 1950 namn på Samverkande bildningsförbunden.

Se: Samverkande bildningsförbunden

Information

Kortnr:
19066
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

"Studieförbunden"

F.o.m. 1950 namn på Samverkande bildningsförbunden.

Se: Samverkande bildningsförbunden

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB