Kort #18909 Stockholm Vita bergen

Stockholm Vita bergen Stockholm.

Missionen vid Vita bergen.

Teol. 
Sällsk. 
Mission

Information

Kortnr:
18909
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm.

Missionen vid Vita bergen.

Teol.
Sällsk.
Mission

Signum:
Teol. Sällsk. Mission
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB