Kort #18736 Stockholms omnibusspersonals fackförening

Stockholms omnibusspersonals fackförening Stockholms omnibusspersonals fackförening

Se: Svenska transportarb. -förb. avd. 175

Polit. ekon. 
Arb. -fören.

Information

Kortnr:
18736
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms omnibusspersonals fackförening

Se: Svenska transportarb. -förb. avd. 175

Polit. ekon.
Arb. -fören.

Signum:
Polit. ekon. Arb. -fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB