Kort #18249 Statstjänarkartellen

Statstjänarkartellen Statstjänarkartellen

[inom? L.O.]

Polit. ekon. Arb. fören

(är de statsanställdas huvudorganisation,vare sig det är fråga om tjänstemän eller arbetare.

De anslutna äro organiserade i följande 10 fackförbund: Civilförvaltningens personalförb., Elektriska arb.-förb,

Fångvårdsmannaförb., Försvarsverkens civila personals förb.,Järn-vägsmannaförb.

postmannaförb. statens sjuk-

Information

Kortnr:
18249
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänarkartellen

[inom? L.O.]

Polit. ekon. Arb. fören

(är de statsanställdas huvudorganisation,vare sig det är fråga om tjänstemän eller arbetare.

De anslutna äro organiserade i följande 10 fackförbund: Civilförvaltningens personalförb., Elektriska arb.-förb,

Fångvårdsmannaförb., Försvarsverkens civila personals förb.,Järn-vägsmannaförb.

postmannaförb. statens sjuk-

Signum:
Polit. ekon. Arb. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB