Kort #18580 Stockholms Föreläsningsanstalten

Stockholms Föreläsningsanstalten Stockholms Forum, Föreläsningsanstalten

[inom Föreningen Stockholms Forum]

-1970:
Underv. 
Förel. fören. 
Stockholm

1971 -:
Bk
Stockholms
Forum

Information

Kortnr:
18580
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms Forum, Föreläsningsanstalten

[inom Föreningen Stockholms Forum]

-1970:
Underv.
Förel. fören.
Stockholm

1971 -:
Bk
Stockholms
Forum

Signum:
Underv. Förel. fören. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB