Kort #19105 Stuveriarbetare-fackföreningar

Stuveriarbetare-fackföreningar Stuveriarbetare-fackföreningar

Polit. ekon. 
Arb.-fören. 
TRANSPORT-ARB.

Information

Kortnr:
19105
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stuveriarbetare-fackföreningar

Polit. ekon.
Arb.-fören.
TRANSPORT-ARB.

Signum:
Polit. ekon. Arb.-fören. TRANSPORT-ARB.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB