Kort #18928 Stockholms läns ungdomsnämnd

Stockholms läns ungdomsnämnd Stockholms läns ungdomsnämnd 

[för klubbverksamhet bland landsbygdens ungdom]

1960.

Ekon. 
Lantbr. 
Sällsk.

Information

Kortnr:
18928
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms läns ungdomsnämnd

[för klubbverksamhet bland landsbygdens ungdom]

1960.

Ekon.
Lantbr.
Sällsk.

Signum:
Ekon. Lantbr. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB