Kort #18996 Striderna kring Kalmar 1503-1510

Striderna kring Kalmar 1503-1510 Cronholm, Gunnar

Striderna kring Kalmar 1503-1510. 
Stockholms universitet.
1986

E 
1986:113

Information

Kortnr:
18996
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Cronholm, Gunnar

Striderna kring Kalmar 1503-1510.
Stockholms universitet.
1986

E
1986:113

Signum:
E 1986:113
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB