Kort #18647 Stockholm Karlberg Kungl. krigsskolan

Stockholm Karlberg Kungl. krigsskolan Stockholm 

Karlberg. Kungl. krigsskolan

Underv. 
Krigsskol.

Rullor: föras bland skolkataloger:

Underv.
Krigsskol.

Biografiska anteckningar om kurser:

Bibliogr.
Sv.
Saml.
Lokal

Porträttmatriklar (Bör flyttas till Biogr.)

Sk. k.
Portr.

Information

Kortnr:
18647
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Karlberg. Kungl. krigsskolan

Underv.
Krigsskol.

Rullor: föras bland skolkataloger:

Underv.
Krigsskol.

Biografiska anteckningar om kurser:

Bibliogr.
Sv.
Saml.
Lokal

Porträttmatriklar (Bör flyttas till Biogr.)

Sk. k.
Portr.

Signum:
Underv. Krigsskol.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB