Kort #18655 Stockholms kemisk - tekniska fackförening

Stockholms kemisk - tekniska fackförening Stockholms kemisk - tekniska fackförening  [ - 1963 ]

Se: De förenade förbunden. Avd. 27. Sthlm

Polit. ekon. 
Arb. -fören.

F.o.m. 1 jan. 1964 Se: Svenska fabriksarbetar-förbundet, 
Avd. 7, Stockholm

Information

Kortnr:
18655
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms kemisk - tekniska fackförening [ - 1963 ]

Se: De förenade förbunden. Avd. 27. Sthlm

Polit. ekon.
Arb. -fören.

F.o.m. 1 jan. 1964 Se: Svenska fabriksarbetar-förbundet,
Avd. 7, Stockholm

Signum:
Polit. ekon. Arb. -fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB