Kort #18411 Stiftsgårdar

Stiftsgårdar Stiftsgårdar

Stiftsgården är en ny form för kyrkans verksamhet inom stiftet till främjande av kristligt liv och kyrkligt arbete.

Teol. 
Sällsk.
[Inst.]
Lokala (efter stift)

En viktig del av stiftsgårdsverksamheten är gästhemsrörelsen. 
Dess gästhemsprospekt läggas därför på:

Affärstr. 
Hotell- o. pens.

Information

Kortnr:
18411
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stiftsgårdar

Stiftsgården är en ny form för kyrkans verksamhet inom stiftet till främjande av kristligt liv och kyrkligt arbete.

Teol.
Sällsk.
[Inst.]
Lokala (efter stift)

En viktig del av stiftsgårdsverksamheten är gästhemsrörelsen.
Dess gästhemsprospekt läggas därför på:

Affärstr.
Hotell- o. pens.

Signum:
Teol. Sällsk. [Inst.] Lokala (efter stift)
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB