Kort #18188 Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån 2:
Statistiska centralbyrån

Krönika för år ... [= årsberättelse] : okat.

Information

Kortnr:
18188
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

2:
Statistiska centralbyrån

Krönika för år ... [= årsberättelse] : okat.

Signum:
okat
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB