Kort #18297 Stenhuggarförbundet,

Stenhuggarförbundet, Stenhuggarförbundet, Svenska [- 1912]

Ombildades 1913 till Svenska stenindustriarbetarförbunde

Polit. ekon.Arb. fören.

Information

Kortnr:
18297
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stenhuggarförbundet, Svenska [- 1912]

Ombildades 1913 till Svenska stenindustriarbetarförbunde

Polit. ekon.Arb. fören.

Signum:
Polit. ekon.Arb. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB