Kort #18179 Stationsförteckningar

Stationsförteckningar Stationsförteckningar

för järnvägar (även Statens järnvägar)

Kommunik. Järnv. [Kronol.]

Information

Kortnr:
18179
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stationsförteckningar

för järnvägar (även Statens järnvägar)

Kommunik. Järnv. [Kronol.]

Signum:
Kommunik. Järnv. [Kronol.]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB