Kort #18728 Stockholms nya maskinistförening

Stockholms nya maskinistförening Stockholms nya maskinistförening

Bildad 1884 som förening för oexaminerade maskinister;  för att genom diskussioner och föredrag sprida upplysning bland sina medlemmar samt lämna bidrag vid sjukdom och dödsfall. Bevakar även lönefrågor.

Polit. ekon. 
Arb.-fören. 
Lokala

Information

Kortnr:
18728
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms nya maskinistförening

Bildad 1884 som förening för oexaminerade maskinister; för att genom diskussioner och föredrag sprida upplysning bland sina medlemmar samt lämna bidrag vid sjukdom och dödsfall. Bevakar även lönefrågor.

Polit. ekon.
Arb.-fören.
Lokala

Signum:
Polit. ekon. Arb.-fören. Lokala
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB