Kort #18424 Stiftsungdomsgårdar

Stiftsungdomsgårdar Stiftsungdomsgårdar

avsedda att upplåta plats for sådana möten och kurser, vilka avse att samla huvudsakligen ungdom till uppbyggelse eller undervisning 
i evangelisk-luthersk och kyrklig anda eller att utbilda ledare för den kyrkliga ungdomsverksamheten... att bereda tillfälle till semester- och annan rekreations vistelse företrädesvis for ungdom från stiftet ...

Teol. 
Inst. 
Lokala 
STIFTETS NAMN

Information

Kortnr:
18424
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stiftsungdomsgårdar

avsedda att upplåta plats for sådana möten och kurser, vilka avse att samla huvudsakligen ungdom till uppbyggelse eller undervisning
i evangelisk-luthersk och kyrklig anda eller att utbilda ledare för den kyrkliga ungdomsverksamheten... att bereda tillfälle till semester- och annan rekreations vistelse företrädesvis for ungdom från stiftet ...

Teol.
Inst.
Lokala
STIFTETS NAMN

Signum:
Teol. Inst. Lokala STIFTETS NAMN
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB