Kort #18419 Stiftsråd

Stiftsråd Stiftsråd

(ha till ändamål att på skriftens och vår evangeliska bekännelses grund och i överensstämmelse med vår kyrkas ordning tjäna det frivilliga arbetet för främjande av församlingsliv och kärleksverksamhet 
inom stiftet...)

Stiftsrådet består av biskop, domprost, präster och lekmän valda 
[av stiftstinget] på fyra år.

Förvaltn. 
Eckl. 
Stift

Information

Kortnr:
18419
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stiftsråd

(ha till ändamål att på skriftens och vår evangeliska bekännelses grund och i överensstämmelse med vår kyrkas ordning tjäna det frivilliga arbetet för främjande av församlingsliv och kärleksverksamhet
inom stiftet...)

Stiftsrådet består av biskop, domprost, präster och lekmän valda
[av stiftstinget] på fyra år.

Förvaltn.
Eckl.
Stift

Signum:
Förvaltn. Eckl. Stift
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB