Kort #18256 Statstjänstemannalöner

Statstjänstemannalöner Statstjänstemannalöner

Skrifter om, finns både på "Förvaltn. Civ." och

"Förvaltn. Finans"

vilket är rätt?

Information

Kortnr:
18256
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänstemannalöner

Skrifter om, finns både på "Förvaltn. Civ." och

"Förvaltn. Finans"

vilket är rätt?

Signum:
Förvaltn. Civ
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB