Kort #18204 Statsbanornas anställdas understödsföreningar

Statsbanornas anställdas understödsföreningar Statsbanornas anställdas understödsföreningar som äro självhjälpsföreningar

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Information

Kortnr:
18204
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statsbanornas anställdas understödsföreningar som äro självhjälpsföreningar

Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhjälpsfören. Järnv.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB