Kort #18260 Statstjänstemannens löneundersökning

Statstjänstemannens löneundersökning Statstjänstemännens löneundersökning 1961 

(Utförd av TCO:s statstjänstemannasektion)

Polit. ekon. Allm. Sällsk. Allm. ?

Information

Kortnr:
18260
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statstjänstemännens löneundersökning 1961

(Utförd av TCO:s statstjänstemannasektion)

Polit. ekon. Allm. Sällsk. Allm. ?

Signum:
Polit. ekon. Allm. Sällsk. Allm.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB