Kort #18895 Stockholm Unga kvinnors värn i Jakob

Stockholm Unga kvinnors värn i Jakob Stockholm 
Unga kvinnors värn i Jakob

Polit. ekon. 
Välgör. 
Sällsk.

Information

Kortnr:
18895
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm
Unga kvinnors värn i Jakob

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB