Kort #18462 Stockholms alkoholisthem

Stockholms alkoholisthem Stockholms alkoholisthem 

(Hemmet vid Eolshäll)

Med. 
Alkoholistv. 
Särsk. anst. 
Eolshäll

Information

Kortnr:
18462
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms alkoholisthem

(Hemmet vid Eolshäll)

Med.
Alkoholistv.
Särsk. anst.
Eolshäll

Signum:
Med. Alkoholistv. Särsk. anst. Eolshäll
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB