Kort #18669 Stockholm K. F. U. K.

Stockholm K. F. U. K. Stockholm

K. F. U. K.:s hem i Högalid och Maria.

Polit. ekon. 
Välgör. 
Sällsk.

Information

Kortnr:
18669
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

K. F. U. K.:s hem i Högalid och Maria.

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.

Signum:
Polit. ekon. Välgör. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB