Kort #18813 Stockholms spårvägars bussförares skyddsförening

Stockholms spårvägars bussförares skyddsförening Stockholms spårvägars bussförares skyddsförening,

Har till ändamål att ekonomiskt bistå sina medlemmar när de, under utövandet av sitt yrke, kommit i konflikt med gällande lagar och förordningar och härför ådömts fängelse- eller bötesstraff.

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Självhj.-fören. 
Bolag 
A.B.S.S.

Information

Kortnr:
18813
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms spårvägars bussförares skyddsförening,

Har till ändamål att ekonomiskt bistå sina medlemmar när de, under utövandet av sitt yrke, kommit i konflikt med gällande lagar och förordningar och härför ådömts fängelse- eller bötesstraff.

Polit. ekon.
Försäkr.
Självhj.-fören.
Bolag
A.B.S.S.

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhj.-fören. Bolag A.B.S.S.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB