Kort #18889 Stockholm Typografiska föreningen

Stockholm Typografiska föreningen Stockholm 
Typografiska föreningen

Polit. ekon. 
Arb.- fören.

Information

Kortnr:
18889
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm
Typografiska föreningen

Polit. ekon.
Arb.- fören.

Signum:
Polit. ekon. Arb.- fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB