Kort #18506 Stockholms blåbandsförenings sommarkoloni

Stockholms blåbandsförenings sommarkoloni Stockholms blåbandsförenings sommarkoloni, Kummelnäs

Polit. ekon. 
Barnav. 
Skollov. 
Sthlm

Information

Kortnr:
18506
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms blåbandsförenings sommarkoloni, Kummelnäs

Polit. ekon.
Barnav.
Skollov.
Sthlm

Signum:
Polit. ekon. Barnav. Skollov. Sthlm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB