Kort #18662 Stockholm Konsertföreningen

Stockholm Konsertföreningen 2.

Stockholm

Konsertföreningen. Program för konsertserierna 

[Veckodags-konserter]
Musik för ungdom (MfU) [1955/56 -  ]
Nutida musik [1954/55 - 1956/57.]
Skolkonserter
Ungdomskonserter [1948/49 - 1955/54.]

äro sambundna [efter spelår] med undantag av Skolkonserter - 1953/54 som stå i egen portfölj
Ungdomskonserter 1948/49 - 1953/54 som stå i egen pf.

Program 
Musik 
Sällsk.

Information

Kortnr:
18662
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

2.

Stockholm

Konsertföreningen. Program för konsertserierna

[Veckodags-konserter]
Musik för ungdom (MfU) [1955/56 - ]
Nutida musik [1954/55 - 1956/57.]
Skolkonserter
Ungdomskonserter [1948/49 - 1955/54.]

äro sambundna [efter spelår] med undantag av Skolkonserter - 1953/54 som stå i egen portfölj
Ungdomskonserter 1948/49 - 1953/54 som stå i egen pf.

Program
Musik
Sällsk.

Signum:
Program Musik Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB