Kort #18544 Stockholms elevorganisation

Stockholms elevorganisation Stockholms elevorganisation (S. E. O.)

Underv. 
Sällsk. 
Allm. 
Stockholm

Information

Kortnr:
18544
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms elevorganisation (S. E. O.)

Underv.
Sällsk.
Allm.
Stockholm

Signum:
Underv. Sällsk. Allm. Stockholm
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB