Kort #18701 Stockholm Marie bebådelse

Stockholm Marie bebådelse Stockholm

Marie bebådelse [romersk-katolska församling]

Information

Kortnr:
18701
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

Marie bebådelse [romersk-katolska församling]

Signum:
Förvaltn. Eckl. Församl.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB