Kort #18231 Statskontoret

Statskontoret Statskontoret

- 70 Förvaltn. Finans? Statskont.

Statskontorets ursprung är det på 1600-talet inrättade kontor inom Kammarkollegium, som hade att göra upp förslag till rikets stat (därav namnet Statskontoret). Detta kontor blev 1680 ett självständigt organ. 1921 utbröts Statskontorets riksbokslutsbyrå och blev en del av det då bildade Riksräkenskapsverket.

71 : Od

Information

Kortnr:
18231
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Statskontoret

- 70 Förvaltn. Finans? Statskont.

Statskontorets ursprung är det på 1600-talet inrättade kontor inom Kammarkollegium, som hade att göra upp förslag till rikets stat (därav namnet Statskontoret). Detta kontor blev 1680 ett självständigt organ. 1921 utbröts Statskontorets riksbokslutsbyrå och blev en del av det då bildade Riksräkenskapsverket.

71 : Od

Signum:
Förvaltn. Finans Statskontoret
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB