Kort #18511 Stockholms borgerskap

Stockholms borgerskap 2.

Stockholms borgerskaps bemedlingskommission 
Stockholms borgerskaps gubbhus
Stockholms borgerskaps änkehus

- 1970:
Polit ekon. 
Pensionsväs. 
Pensionskassor

1971 -:
Bk

Information

Kortnr:
18511
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

2.

Stockholms borgerskaps bemedlingskommission
Stockholms borgerskaps gubbhus
Stockholms borgerskaps änkehus

- 1970:
Polit ekon.
Pensionsväs.
Pensionskassor

1971 -:
Bk

Signum:
Polit ekon. Pensionsväs. Pensionskassor
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB