Kort #18761 Stockholm St. Erik

Stockholm St. Erik Stockholm

St. Erik [romersk-katolska församling]

Förvaltn. 
Eckl. 
Församl.

Information

Kortnr:
18761
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholm

St. Erik [romersk-katolska församling]

Förvaltn.
Eckl.
Församl.

Signum:
Förvaltn. Eckl. Församl.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB