Kort #18802 Stockholms skärgård, Stiftelsen

Stockholms skärgård, Stiftelsen Stockholms skärgård, Stiftelsen

Har till ändamål att med stöd av en upprättad fond genom förvärv av fastigheter och på annat sätt verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild främst i den yttre skärgården ...

Bildad 20 mars 1959.

- 1970:
Nat. vet. 
Allm. 
Sällsk.

1971 -:
Uh

Information

Kortnr:
18802
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms skärgård, Stiftelsen

Har till ändamål att med stöd av en upprättad fond genom förvärv av fastigheter och på annat sätt verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild främst i den yttre skärgården ...

Bildad 20 mars 1959.

- 1970:
Nat. vet.
Allm.
Sällsk.

1971 -:
Uh

Signum:
Nat. vet. Allm. Sällsk.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB