Kort #19032 Studentbostäder

Studentbostäder Studentbostäder

som äro bostadsstiftelser:

Bolag 
Bost. o. byggn. fören. 
[Lokala på ort]

som icke äro stiftelser:

Polit. ekon.
Bost.
Sällsk.

anm. äldre tryck ang. studentbostäder har dock ofta lagts på:

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.
Allm.

1971 -:
Ep

Information

Kortnr:
19032
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studentbostäder

som äro bostadsstiftelser:

Bolag
Bost. o. byggn. fören.
[Lokala på ort]

som icke äro stiftelser:

Polit. ekon.
Bost.
Sällsk.

anm. äldre tryck ang. studentbostäder har dock ofta lagts på:

Polit. ekon.
Välgör.
Sällsk.
Allm.

1971 -:
Ep

Signum:
Bolag Bost. o. byggn. fören. [Lokala på ort]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB