Kort #19078 Studiekommittéer

Studiekommittéer Studiekommittéer

för fritidsundervisning i allmänna ämnen inom bolag, fackföreningar, regementen os.v. 
[Dess kurser]

jmf: Studieråd

Underv. 
Kurser 
[Kronol.]

Information

Kortnr:
19078
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Studiekommittéer

för fritidsundervisning i allmänna ämnen inom bolag, fackföreningar, regementen os.v.
[Dess kurser]

jmf: Studieråd

Underv.
Kurser
[Kronol.]

Signum:
Underv. Kurser [Kronol.]
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB