Kort #18818 Stockholms spårvägs- och busspersonals begravningskassa

Stockholms spårvägs- och busspersonals begravningskassa Stockholms spårvägs- och busspersonals begravningskassa

Polit. ekon. 
Försäkr. 
Självhj.-fören. 
Bolag

Information

Kortnr:
18818
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stockholms spårvägs- och busspersonals begravningskassa

Polit. ekon.
Försäkr.
Självhj.-fören.
Bolag

Signum:
Polit. ekon. Försäkr. Självhj.-fören. Bolag
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB