Kort #18975 Storängen

Storängen Storängen

Tjänstemännens egnahemsförening vid Storängen

Polit. ekon. 
Bolag 
Bost. o. byggn. fören.

Information

Kortnr:
18975
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Storängen

Tjänstemännens egnahemsförening vid Storängen

Polit. ekon.
Bolag
Bost. o. byggn. fören.

Signum:
Polit. ekon. Bolag Bost. o. byggn. fören.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB