Kort #18973 Storstrejksfonden 1906-07

Storstrejksfonden 1906-07 Storstrejksfonden 1906-07

Polit. ekon. 
Soc. 
Sällsk. 
Sveriges soc. dem. arb. parti
1906.

Information

Kortnr:
18973
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Storstrejksfonden 1906-07

Polit. ekon.
Soc.
Sällsk.
Sveriges soc. dem. arb. parti
1906.

Signum:
Polit. ekon. Soc. Sällsk. Sveriges soc. dem. arb. parti 1906
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB