Kort #18351 Stiftelsen för administrativ vidareutbildning [vid Handelshögskolan i Göteborg]

Stiftelsen för administrativ vidareutbildning [vid Handelshögskolan i Göteborg] Stiftelsen för administrativ vidareutbildning [vid Handelshögskolan i Göteborg]

Grundad 1958. Syfte: att genom bedrivande av kursverksamhet verka för vidareutbildning av högre administrativ personal ... därvid särskilt ägna uppmärksamhet åt den s.k. MTM-metoden för arbetsstudier Anknuten till Handelshögskolan i Göteborg.

- 1970:
Skol. 
Handel 
Göteborg

1971 - : 
Ep

Information

Kortnr:
18351
Låda:
20 STATI-STÖ
Text:

Stiftelsen för administrativ vidareutbildning [vid Handelshögskolan i Göteborg]

Grundad 1958. Syfte: att genom bedrivande av kursverksamhet verka för vidareutbildning av högre administrativ personal ... därvid särskilt ägna uppmärksamhet åt den s.k. MTM-metoden för arbetsstudier Anknuten till Handelshögskolan i Göteborg.

- 1970:
Skol.
Handel
Göteborg

1971 - :
Ep

Signum:
Skol. Handel Göteborg
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB